خدمات اکمالات تیل

بخش روغنیات شرکت تجارتی فیضی با احداث ذخایز بزرگ مواد نفتی ، تانک تیل  مجهز و کامپیوتری وموتر های تانکری مدل جدید از سال 2003 فعالیت های خویش را آغاز نموده است. این شرکت با پرسونل کدری وفنی با ماشینری مجهز در کوتاه ترین مدت توانسته است که فعالیت های گسترده را در سطح زون غرب افغانستان در زمینه اکمالات مواد لوجستیکی وروغنیات نقش به سزای را ایفا نماید. همچنان این شرکت با بدست آوردن  قرارداد های بزرگ لوجستیکی، توانسته است خدمات تیل رسانی ومواد ساختمانی را همرای  شرکت های معتبر داخلی وخارجی انجام وبه اتمام برساند و پرسونل این شرکت همیشه آماده به اکمالات روغنیات شرکت ها و اشخاصیکه علاقه مند به خدمات این شرکت باشند بوده وتلاش دارد تا بهتری نوع تیل را برای شان به فروش برساند.

انواع روغنیات شرکت تجارتی فیضی:

  1. تیل دیزل
  2. تیل پطرول
  3. تیل خاک
  4. گازمایع
  5. مبلایل
  6. هایدرولیک
  7. گریس
  8. ویکم
  9. فلتر باب و……

نوید دیگر:

این شرکت با ترانسپورتیشن رایگان نهاد ها، شرکت ها، کلنیک ها، موسسات واشخاص طرف قرارداد را اکمالات مینماید.

پروژه های انجام شده