با ما به تماس شوید

 • دفتر مرکزی:

  افغانستان، هرات، ناحیه 8، سرک قول اردو، بلاک های فامیلی، جاده شماره 6.

 • مبایل

  +93(0)798 171 171  |  +93 (0)703 188 424

 • ایمیل:

  info@faizi-group.com

 • دفتر امارات:

  Al Sawan, Ahmad Shah ali Building Office No.403, P.O.Box 6048, Ajman, United Arab Emirates – UAE

 • ایمیل:

  uae@faizi-group.com